Правилници и наредби


Правилници:
- Правилник за дейността на детската градина
- Наредба №8 на общински съвет за администриране на такси и услуги
- Наредба за изменение на наредбва №8

Полезни връзки:
- Министерство на образованието
- Министерство на здравеопазването
- Община Златоград
- Дирекция социално подпомагане гр. Златоград