Начало

ЦДГ "Снежанка"
група Плодчета
група Мечо Пух
група Мики Маус
Група Звездички
Image Slider
Добре дошли в Детска градина “Снежанка”, която съхранява и продължава традициите на предучилищното образование в община Златоград. Детската градина пази документи , показващи , как в следвоенна България се организират летни детски градини , лагери и продоволствия за децата. Сградата на детската градина е открита през 1966 г. и до сега в нея се учат и играят поколения деца.В четири просторни занимални, спални и санитарни помещения са създадени условия за здравословен и занимателен живот на децата. Учебно-възпитателната работа се ръководи от директор, учители и обслужващ персонал.Много директори и учители са работили в ДГ “Снежанка”, всеки от тях е оставил тук част от себе си , сърцето си и, труда в името на най-безценното – децата.

Последни новини

2019-07-09 10:56:39

2019-06-07 18:40:00

2019-06-07 18:39:02

2019-05-28 9:14:34
2016-05-11 12:05:45

П О К А Н А


КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН 
И ДИРЕКТОРЪТ НА ЦДГ „СНЕЖАНКА“ ГР.ЗЛАТОГРАД,
 ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО 
ДА ВИ ПОКАНЯТ 
НА ЮБИЛЕЙНИТЕ ЧЕСТВАНИЯ, 
ПОСВЕТЕНИ НА 125 ГОДИНИ 
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВЪЗПИТАНИЕ В ЗЛАТОГРАД
                                 И 50 ГОДИНИ ЦДГ „  СНЕЖАНКА“                                

ПРОГРАМА ЗА ЮБИЛЕЙНИ ЧЕСТВАНИЯ


03.05.2016г. – 31.05.2016г. от 13.00 до 15.00 часа
Дни на отворени врати в детска градина „Снежанка”
Изложба на документи, снимки  и други архивни източници, проследяващи историята на предучилищно възпитание в Община Златоград и ЦДГ „Снежанка“, гр.Златоград.;Изложба – базар на детски и учителски работилници.

15.05.2016 г. от 10.00 часа
Спортен празник: 
„Спорт и игри с моето семейство“- „Световен ден на семейството“
Място на провеждане: Градски стадион

15.06.2016 г. от 17.00 часа
„Приказката продължава” 
 Тържествен концерт по случай 125 години предучилищно образование в Златоград и 50 години  ЦДГ „Снежанка“
Място  на провеждане: Читалище „Просвета -1908“- Златоград

22.06.2016 г. от 16.30 часа
Връчване на удостоверения
Тържествено връчване на удостоверения за завършена подготвителна група, на 50-тия юбилеен випуск, от Кмета на Община Златоград
Място  на провеждане: Подготвителна група в ЦДГ „Снежанка”
Контакти:гр.Златоград ,ул.“Хан Аспарух“ №25,
Тел: 03071/ 22-53,0895509095,0895509096,
cdgsnejanka@abv.bg,Facebook::ЦДГ Снежанка
Банка ДСК, IBAN:BG45STSA93003106365401, BIC:STSABGSF

2016-01-14 9:58:00

          Уважаеми родители,

Считано от 01.01.2016 г. със Застрахователна полица №711816201000001/21.12.2015 г.  "ДЗИ-Общо застраховане "ЕАД,застрахова всички деца и служители от ЦДГ "Снежанка"гр.Златоград със застраховка"Злополука "за учащи и деца от детските градини и ясли,учители и обслужващ персонал.

Срокът на застраховката е една година-до 31.12.2016 г.
Валидност на застраховката-застрахователни събития,настъпили през срока на застраховката:по време на учебния процес ,учебни практики и при спортуване ,в учебното заведение  и бита ,лагери ,екскурзии и пътувания в България и чужбина.
Застрахователната сума по основните рискове е 1000 лв.

Екипът на Целодневна детска градина "Снежанка"пожелава през 2016 г. на децата и служителите здраве и успехи!Ние реализираме   добри  практики за гарантиране на сигурността на   децата ,за да се радват на безгрижно детство и да растат здрави и щастливи!

2015-11-09 10:23:00

Започна СЕДМИЦА НА БАЩАТА 2015 – КАКВО, 

КЪДЕ, КОГА?

2015-11-04 15:32:23

От месец ноември 2015г. в ЦДГ "Снежанка" гр. Златоград започва изпълнението на Схема  "Училищен плод"

Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод"
   Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
   Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора...

Подробности:http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&area=1&catid=6&name=tseli-na-shemata
За повече информация http://schoolfruit.dfz.bg/
2015-05-08 15:10:36

През периода  4-11 май 2015 г.,в ЦДГ «СНЕЖАНКА»гр.Златоград се  проведоха  инициативи във връзка с Третата глобална седмица за пътна безопасност

на ООН „Спаси живота на децата“

Проведени бяха педагогически дейности- беседи,игри,изложби за пътната безопасност.

Запознахме децата  с кратък материал за Третата глобална седмица за пътна безопасност и с „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“.

Под ръководството на учители и със съдействие на родителите изготвихме табла и кътове със снимков материал и информация по темата

Гости на празника бяха г-жа Минка Башева-гл.експерт образование в община Златоград и г-н Кирил Бозов-инспектор „Пътна полиция „при РУП   Златоград

 Инициативата приключи на 11.05.15 г. в двора на детската с практически занимания

       по пътна      безопасност.

      Практически знания и умения децата  демонстрираха   на специализирана площадка

       по безопасно управление на  мини коли, велосипеди,тротинетки и др.

       Специален гост   беше г-жа Милка  Ковачева-родитер,която демонстрира безопасност

        при    управление  на АТV.

 

 

2015-05-05 9:04:44
На 04.05.2015 г. започнаха инициативите посветени на Tретата глобална седмица за пътна безопасност на ООН „Спаси живота на децата“, 4-11 май 2015 г.За периода ще бъдат проведени образователно възпитателни дейности на тема ,,Моята безопасност''.На децата от група,,Мики Маус'' и група,,Звездички'' беше представен мултимедиен продукт на тема ,,Улично движение''.
2015-04-02 15:01:25

Скрининг на детското зрение

На 01.04.2015 г. по повод световния ден на здравето-7 април в ЦДГ „Снежанка „гостува д-р Петър Янев –очен лекар за извършване на скринингова програма за зрението на децата .

Доктор Петър Янев направи обстоен профилактичен преглед на 28 деца на 5 години.

Топлия и спокоен глас на лекаря помогна децата да се чувстват спокойни и обгрижени.

За качеството на профилактичната дейност той използва предоставената безвъзмездно от „РЕС-БИО МЕД” техника-проектор на зрителна таблица и апарат за скрининг на зрение дарение на МБАЛ –Смолян от „Българската коледа”.

Профилактичните прегледи се осъществиха в присъствието на медицинския специалист Руска Кехайова-сътрудник и организатор за ЦДГ „Снежанка”.

Родителите , присъстващи на прегледа се увериха във високия професионализъм и добронамерено отношение на д-р Петър Янев към малките деца.Освен резултати от прегледа те получиха възможност за индивидуални консултации и здравна информация за профилактика на детското зрение.

Асистент на профилактичните прегледи бе госпожа Светла от РЗИ Смолян ,която със своя чар помагаше на децата да се чувстват спокойни и направи за спомен на всяко дете печат на ръчичката .

Благодарим на РЗИ Смолян за направените профилактични прегледи.

С пожелание за здраве ,професионални успехи и бъдещо сътрудничество!

Елина Глухова-директор

2015-04-02 11:22:22

Колектива на ЦДГ "Снежанка" гр.Златоград честити рожденият ден на г-жа Кочмарова и й
пожелава много здраве,творчески успехи и сбъдване на всички мечти!

2015-02-23 9:29:38На 27.02.2015г. / петък / от 09.30 в ЦДГ "Снежанка" ще се проведе тържество по случай Първи март!2015-02-21 0:54:10
Уважаеми родители,
на 24.02.2015г. / вторник /, от 17.00 часа ще се проведат родителски срещи на втора,трета и четвърта група в ЦДГ "Снежанка".
Желателно е присъствието на всички родители!