ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД 01.07.2014 ГОДИНА


-> Информация за извършени плащания 01.07.2015 - 31.10.2015
-> Информация за извършени плащания 01.01.2015 - 30.06.2015