ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ 01.07.2014 ГОДИНА

-> Информация за извършени плащания през м.Октомври и м.Ноември 2014 г.
-> Информация за извършени плащания през м.Декември 2014г.