Профил на купувача - Публични покани


002-24.11.2015 (възложена) ЦДГ "Снежанка", гр. Златоград обявява публична покана с предмет „Извършване на доставки на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, пресни зеленчуци и плодове, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „Снежанка”, гр. Златоград, Общ. Златоград през 2016 г.”, номер на поканата (ID) 9048007

-> Документация за участие
-> Протокол от работа на комисията
-> Заповед за определяне на изпълнители
-> Договор по ОП1
-> Договор по ОП2