Профил на купувача - Публични покани

002-24.11.2015 (възложена) ЦДГ "Снежанка", гр. Златоград обявява публична покана с предмет „Извършване на доставки на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, пресни зеленчуци и плодове, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „Снежанка”, гр. Златоград, Общ. Златоград през 2016 г.”, номер на поканата (ID) 9048007
-> Виж детайли
001-21.11.2014 (възложена) ЦДГ "Снежанка", гр. Златоград обявява публична покана с предмет „Извършване на доставки на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, пресни зеленчуци и плодове, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „Снежанка”, гр. Златоград, Общ. Златоград през 2015 г.”, номер на поканата (ID) 9036364
-> Виж детайли